Home » Auto huren regel de zaken vooraf !

Auto huren regel de zaken vooraf !

Budget Loket
auto huren

Een auto huren in Nederland of in het buitenland moet vooraf goed worden geregeld. Helaas staat de branche niet bekend om zijn optimale betrouwbaarheid. In het buitenland wordt er helaas ingespeeld op de onwetendheid van de wet en regelgeving in het land, waardoor de kosten hoger worden dan noodzakelijk.

De onderstaande tips zijn van belang, zowel in Nederland, maar vooral in het buitenland.

Regel de huurauto vanuit Nederland

Het is zeker niet noodzakelijk, maar wel aan te raden om de huurauto vanuit Nederland te regelen. Het voordeel is dat de voorwaarden in de eigen taal na te lezen zijn. Daarbij kan ook een gerenommeerde partij worden gekozen aan wie ook voorafgaand de mogelijke vragen kunnen worden gesteld. Prijs is zeker niet altijd leidend. De voorwaarden en service zijn vele malen belangrijker bij het maken van de juiste keuze.

Check de reviews van de verschillende partijen.

SunnyCarsGif

Zorg voor een goede verzekering

Zorg ervoor dat de auto goed verzekerd is. Denk hierbij aan enerzijds aan de dekking in algemene zin maar ook zeker aan de hoogte van de gedekte bedragen. Kijk hierbij ook goed naar het eigen risico.

Aansprakelijkheidsverzekering – Third Party Liability (TPL)

• Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering; dekt de schade die aan derden wordt toegebracht.
• Controleer de hoogte van het dekkingsbedrag, zorg ervoor dat er minimaal EUR 5.000.000 dekking is.

Indien de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering te laag is, dan is het verstandig om deze met een aanvullende verzekering te verhogen naar het gewenste bedrag. Dit betreft een Additional Liability Insurance (ALI).

Casco verzekering – Collision Damage Waiver (CDW)

Deze verzekering dekt de (meeste) schade aan de huurauto door eigen schuld. Dit is een zeer belangrijke verzekering echter het biedt geen 100% dekking.

• Vaak is er sprake van een eigen risico en dekt deze verzekering niet altijd de schade aan de banden, ramen of het onderstel.
• In veel overeenkomsten is opgenomen dat de dekking vervalt als er niet aan de voorwaarden uit het huurcontract is voldaan, ook al is er geen sprake van opzet.

Een zeer belangrijke verzekering die eigenlijk altijd afgesloten moet worden.

• Ook goed om te weten: houd je je niet aan de regels zoals opgenomen in het huurcontract, dan vervalt vaak de dekking van de verzekering. Dat kan zonder opzet gebeuren, bijvoorbeeld als je per ongeluk de verkeerde brandstof hebt getankt.

Aanvullende Casco – Super Collision Damage Waiver (SCDW)

Een aanvulling op de CDW verzekering, waarmee de risico’s verder beperkt kunnen worden en dus verzekerd zijn. Hiermee kan het eigen risico verder worden verlaagd (tot zelfs nihil).

Theft Waiver (TW) / Loss Damage Waiver (LDW)

Een verzekering om de schade van diefstal te verzekeren.

• Deze verzekering dekt de financiële schade wanneer de auto wordt gestolen, of bij een poging daartoe.
• Ook hier geldt, zoals in vele polissen dat er geen sprake is van dekking bij nalatigheid.
• Om verdere risico’s te verlagen is het raadzaam een Super Theft Waiver (STW) af te sluiten. Met deze verzekering kan het eigen risico worden verlaagd naar nihil.

Controleer de kosten per kilometer

Het is belangrijk om naast de prijs per dag ook naar de aanvullende kosten te kijken. Naast de verzekeringskosten zijn ook het aantal gelimiteerde kilometers per dag belangrijk. Zeker als er veel kilometers gereden zullen worden. Bij extra kilometers kunnen de kosten enorm toenemen.

Eigen risico

Een algemene tip is om het eigen risico af te kopen. Er zijn zeker (meerdere) horrorverhalen, waarbij achteraf schades door de verhuurmaatschappij worden geclaimd bij de huurder, die helemaal geen betrekking hebben op het gehuurde object. Het is moeilijk om hier vanuit Nederland actie op te ondernemen. Vaak worden de schades afgeschreven van de credit card.

Credit Card

Veel verhuurmaatschappijen hanteren een borg. Een credit card is hierin zeker een uitkomst, want anders moet je het geld storten of “betalen” aan de verhuurmaatschappij (zie het dan maar eens terug te krijgen).

Tanken

Controleer de afspraken omtrent de brandstof (tank) regeling. Zorg dat het duidelijk is (en klopt) met hoeveel brandstof je de auto meekrijgt en ook met hoeveel brandstof je de auto moet inleveren.

Ontvangst van de auto

Controleer bij het ontvangst van de auto altijd de auto op schades. Zorg ervoor dat de schades duidelijk zijn vastgelegd op het ontvangstformulier. Zorg er tevens voor dat er eventueel voorafgaand aan het definitief in ontvangst nemen foto’s zijn van de schades. Controleer zowel binnen als buiten de auto.

Zorg ook dat er een inspectie rapport is bij inlevering van de auto (zorg dat er een kopie ter beschikking wordt gesteld).

Extra bestuurder

Alle bestuurders van de personen die in de huurauto zullen gaan rijden dienen geregistreerd te zijn op het huurcontract. Indien iemand in het voertuig rijdt die niet op het huurcontract staan, dan wordt niet voldaan aan de huurverplichtingen, wat uitsluiting van dekking van de verzekering tot gevolg kan hebben, met alle bijbehorende risico’s.

Het huurcontract

Zorg ervoor dat het op huur contract minimaal de volgende zaken zijn benoemd:
• (contact) Gegevens van de verhuurder
• (contact) gegevens van huurder – eerste bestuurder (optioneel gegevens van de tweede bestuurder)
• gegevens van het gehuurde object waaronder het merk, type en kenteken
• de kilometerstand bij vertrek
• de huurperiode
• de afgesloten verzekeringen en hoogte eigen risico inclusief de voorwaarden
• al aanwezige schade
• de huursom en wijze van betaling
• eventuele bijkomende kosten per kilometer
• hoogte waarborgsom

Advies

Sunny Cars is een zeer gerenommeerde tussenpersoon die bemiddelt tussen klant en verhuurder. Ze hebben een zeer brede werelddekking met zeer goede reviews. Sunny Cars wordt door bijvoorbeeld de ANWB aanbevolen.

Voordelen bij Sunny Cars:
• Standaard optimaal verzekerd.
• Terugbetaling eigen risico bij schade of diefstal.
• Transparante tarieven.
• 24/7 support.

Soortgelijke artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies. Ok Lees verder

Privacy & Cookies Policy