Home » Belastingaangifte 2017 voor 1 mei : de beste 13 tips

Belastingaangifte 2017 voor 1 mei : de beste 13 tips

Budget Loket
belastingaangifte

De week van de belasting, niet voor iedereen een hobby, maar deadline van de jaarlijkse belastingaangifte nadert snel. De aangifte moet voor 1 mei zijn ingediend. Natuurlijk is er de mogelijkheid tot het indienen van uitstel (kijk bij uitstel belastingaangifte). Door het later indienen van de aangifte kan de Belastingdienst in een aantal gevallen heffingsrente berekenen. Door de tijdige aangifte kan dat worden voorkomen.

Belastingaangifte doen hierbij 13 handige tips

Tip 1 : Doe voor 1 mei aangifte

Doe de belastingaangifte voor 1 mei 2018. Lukt het niet om de aanvraag voor 1 mei te doen, vraag  dan tijdig uitstel aan. Kijk hier hoe uitstel kan worden aangevraagd.

Tip 2: Zelf aangifte doen of met een adviseur

Bepaal of de aangifte zelf kan worden gedaan of dat er een adviseur “moet” worden ingeschakeld. Wees ervan bewust dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen aangifte, zorg er dus voor dat de aangifte goed wordt ingevuld.

Belangrijke tips bij het kiezen voor een adviseur :
• Kies voor een gerenommeerde en betrouwbare adviseur
• Zorg ervoor dat iemand wordt gemachtigd, het is niet toegestaan om DigID gegevens aan derden te verstrekken. Los van het feit dat dit wettelijk niet is toegestaan is er ook een kans op (identiteits)fraude
• Zorg ervoor dat alle teruggaven worden bijschreven op het eigen rekeningnummer en nooit op het rekeningnummer van de adviseur
• Weet wat je tekent, weet wat je instuurt, bij twijfel niet tekenen, niet insturen en vragen stellen totdat het duidelijk is. Bij twijfel schakel een onafhankelijke derde in of bel de Belastingtelefoon

“geef nooit je DigID gegevens aan iemand, maak gebruik van een machtiging als iemand anders de aangifte voor je doet, voorkom identiteitsfraude”

Tip 3 : Samen aangifte doen of alleen, bepaal of er sprake is van fiscaal partnerschap

Bepaal of er sprake is van fiscaal partnerschap. Of er sprake is van fiscaal partnerschap hangt af van de volgende situatie:
• U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap
• U bent niet getrouwd, hebt geen geregistreerd partnerschap en/of er staat iemand op uw adres ingeschreven

– U bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten
– U hebt samen een kind
– Eén van u heeft een kind van de ander erkend
– U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners
– U bent samen eigenaar van een eigen woning waarin u allebei woont
– U bent allebei meerderjarig en op uw adres staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin)

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Meerdere personen kunnen uw fiscale partner zijn, bijvoorbeeld:
• U bent getrouwd en er staat nog iemand anders op uw adres ingeschreven
• Er staan gedurende het jaar meerdere personen op uw adres ingeschreven
• Afhankelijk van het jaar waarover u aangifte doet, helpen de online aangifte en het aangifteprogramma u met bepalen wie uw fiscale partner is

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Effect fiscaal partnerschap
Heeft u maar een deel van het jaar een fiscale partner? Dan kunt u ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. Hierdoor kunnen Inkomsten en aftrekposten worden verdeeld. Let erop dat dit ook effect heeft op de drempelbedragen van aftrekbaarheid.

Tip 4 : De noodzakelijke documenten voor de aangifte

Zoek benodigde gegevens voor de aangifte op in uw administratie. De Belastingdienst heeft de meest voorkomende documenten zelf al op een rijtje gezet lijst van noodzakelijke documenten.

Controleer aan de hand van de eigen documenten of de gegevens van door de Belastingdienst vooraf ingevulde aangifte juist zijn.

Tip 5 : Eigen huis – controleer de WOZ waarde

Voor de aangifte van 2017 moet peildatum van 01-01-2016 worden gehanteerd, zoals op de beschikking is opgenomen. De WOZ moet worden gecontroleerd aan de hand van de WOZ beschikking van de gemeente.

Tip 6 : Eigen huis – Eigen huis gekocht of hypotheek overgesloten

Bij de aankoop van een huis en of het aangaan van een (nieuwe) hypotheek zijn sommige gemaakte kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, waarmee belasting kan worden bespaard.

Check het lijstje van de Belastingdienst wat wel en niet aftrekbaar is en/of vraag uw (hypotheek) adviseur.

Tip 7 : Woning verkocht met restschuld

Wanneer er een woning is verkocht met een restschuld, waarvoor een lening is of was  afgesloten, dan is de rente over deze lening voor een periode van maximaal 15 jaar aftrekbaar in box 1.

Tip 8 : Extra afgelost op hypotheek

Wanneer de rente over uw hypotheek volledig mag worden afgetrokken, dan mag ook de vergoeding door vervroegde aflossing en eventuele administratie- en bemiddelingskosten worden afgetrokken. Als er maar een deel van de rente mag worden afgetrokken (door de bijleenregeling), dan mogen die kosten ook alleen voor dat deel worden afgetrokken.

Tip 9 : Een aantal aftrekposten op een rij

Studiekosten
Studiekosten zijn aftrekbaar wanneer er geen studiefinanciering wordt ontvangen

Monumenten
Voor een monumentaal pand in eigen bezit mag 80% van de kosten voor het onderhoud worden afgetrokken. Het pand moet dan wel geregistreerd staan als Rijksmonument.

Zorgkosten
Er kunnen allerlei zorgkosten als aftrekpost opgeven. Let op: er is een minimale niet-aftrekbare drempel bij fiscale partners van EUR 256 en EUR 129 euro voor een alleenstaande of niet-fiscale partners. De drempel wordt bij een hoger inkomen hoger.

Als aftrekpost kunnen onder meer de volgende kosten worden opgeven, wanneer deze niet zijn of worden vergoed:
• batterijen voor gehoorapparaten
• dieet op voorschrift van arts of diëtist
• steunzolen
• voorgeschreven medicijnen
• huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist
• vervoerskosten van en naar het ziekenhuis en of dokter

Partneralimentatie
Wanneer er partneralimentatie wordt betaald aan de ex-partner, dan mag deze partneralimentatie in de aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken als ‘Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’.

Ook andere onderhoudsverplichtingen mogen in bepaalde gevallen worden opgenomen als aftrekpost. Het maakt niet uit of de alimentatie via de rechter is geregeld of rechtstreeks met de ex-partner. De afspraken en voorlopige voorzieningen moeten wel schriftelijk zijn vastgelegd en door beiden zijn ondertekend.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Tip 10 : Inkomsten uit AirBnB

De verhuuropbrengst is niet geheel belastingvrij. Over de netto inkomsten uit verhuur van eigen woning (hoofdverblijf) dient belasting te worden betaald. Over 70 procent van je inkomsten die bijvoorbeeld je via Airbnb zijn verdiend zullen inkomsten in Box 1 dienen te worden opgenomen.

Als voorbeeld het huis is voor EUR 1.000 verhuurd, dan dient er dus EUR 700 euro aan inkomsten te worden opgenomen in de aangifte. Van deze inkomsten mogen wel kosten voor schoonmaken, beheer, gas, water en licht worden afgetrokken.

Tip 11 : Verdeel de aftrekposten en vermogen optimaal tussen de fiscaal partners

Door bij de verdeling van de aftrekposten en vermogen “te spelen” en enkele onderverdelingen te proberen, kunnen soms enkele tientallen euro’s worden bespaard.

Door te proberen kan er een ideale verdeling ontstaan, waarmee het te betalen bedrag aan belasting kan worden verlaagd (of terug te ontvangen kan worden verhoogd).

Tip 12 : Voorlopige aanslag

Wanneer er maandelijks een voorlopige teruggave wordt ontvangen, dan is het belangrijk om vast te stellen of deze nog gebaseerd is op de juiste gegevens.
Als er vorig jaar of dit jaar iets is veranderd in de persoonlijke (financiële) situatie dan is het van belang om dit door te geven aan de Belastingdienst. Zeker als de voorlopige teruggave of toeslagen te hoog zijn, zal er een terugbetaling moeten plaatsvinden (altijd op een moment dat het niet uitkomt).

Voorkom dat er teveel belastingteruggave wordt ontvangen en pas de voorlopige aanslag op tijd aan. Pas het aan op de website van de Belastingdienst.

Tip 13 : Middelingsregeling Belastingdienst

“Geld terug te vragen bij een (sterk) wisselend inkomen”

De middelingsregeling in het kort
Bij middeling worden de inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren op. De uitkomst deelt u daarna door 3. Over de uitkomst daarvan – het gemiddelde inkomen – berekent u per jaar opnieuw de belasting. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude belastingbedragen, dan kunt u een belastingteruggaaf krijgen.

Wanneer kan middelen interessant zijn ?
• U heeft na uw afstuderen een vaste baan gekregen én u had tijdens uw studie een bijbaan
• U heeft een ontslagvergoeding (gouden handdruk) gekregen
• U bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken
• U werkt als freelancer of ondernemer
• U heeft onbetaald verlof opgenomen (bijvoorbeeld voor een sabbatical)
• U bent minder gaan werken

Voor meer informatie en het stappenplan, kijk op de website van de Belastingdienst:

Soortgelijke artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies. Ok Lees verder

Privacy & Cookies Policy