Home » Belastingaangifte doen, denk aan de aftrekposten

Belastingaangifte doen, denk aan de aftrekposten

Budget Loket
aftrekposten

De jaarlijkse belastingaangifte moet voor 01 mei bij de Belastingdienst binnen zijn, dus dit is het moment om enkele belangrijke aftrekposten onder de aandacht te brengen.

Aftrekposten zijn zeer belangrijk om enig fiscaal voordeel te realiseren, aangezien leuker, gemakkelijker, maar vooral goedkoper geld oplevert.

De meest voorkomende aftrekposten

Naast de aftrek hypotheekrente zijn de meest voorkomende aftrekposten:
• Aftrekposten voortvloeiend uit het sluiten van het (over)sluiten van een hypotheek
• Studiekosten
• Medische kosten

Hypotheek afgesloten

Wanneer er een nieuwe hypotheek is afgesloten, voor de koop van een nieuwe woning, of door het oversluiten van een hypotheek, dan is er (vaak) sprake van aftrekbaarheid van de kosten.

Het is zeer belangrijk om de gemaakte kosten voor het (over)sluiten van de hypotheek inzichtelijk te maken, zodat de hoogte van de aftrekbaarheid kan worden bepaald.

Wel aftrekbaar

o – Kosten voor het verkrijgen van een hypotheek (hypotheekadviseur en taxatiekosten)
o – Hypotheekkosten zoals de kosten voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie
o – Kosten voor opstellen hypotheekakte door de notaris
o – Bemiddelingskosten door hypotheekadviseur

Niet aftrekbaar

X – Kosten van het verkrijgen van een bankgarantie
X – Kosten voortvloeiend uit het opstellen van de leveringsakte
X – Overdrachtsbelasting

Voor een uitgebreid inzicht in een actueel overzicht van de aftrekbaarheid, kan de website van de Belastingdienst worden geraadpleegd.

Studiekosten

Voor een studie is er onder sommige omstandigheden de mogelijkheid tot aftrek studiekosten. Het is belangrijk om te weten dat er een drempel is voor de aftrek van de studiekosten. Voor 2018 is de drempel vastgesteld op EUR 250,- per persoon. Wat betreft de voorwaarden van de aftrek heeft de Belastingdienst duidelijke beschrijvingen. De aftrekbare kosten zijn bijvoorbeeld lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld en daarnaast ook leermiddelen.

Er zijn ook duidelijke voorwaarden omschreven. Wanneer er sprake is van ontvangsten van gelden uit een studiefinanciering, dan gelden er specifieke voorwaarden. Daarnaast moet een opleiding ook minimaal voldoen aan onderstaande zaken, om in aanmerking te komen voor aftrekbaarheid:
• U of uw fiscale partner maken de kosten voor uw studie of die van uw fiscale partner. Kosten voor de studie van uw kind mag u niet aftrekken.
• De opleiding of studie is gericht op uw (toekomstig) beroep.
• Er is sprake van een leertraject. Dat betekent dat u kennis opdoet onder begeleiding of toezicht.

Computerapparatuur (waaronder tablets, notebooks, internetabonnementen en randapparatuur) is niet aftrekbaar.

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op de website van de Belastingdienst.

Medische kosten

Evenals bij studiekosten, is er er ook bij de aftrekbaarheid van medische kosten sprake van een drempelwaarde. De drempelwaarde wordt jaarlijks vastgesteld en is mede afhankelijk van de persoonlijke situatie (wel of geen fiscaal partnerschap).

Drempelwaarde zonder fiscaal partnerschap (2018)

Drempelinkomen Drempel
meer dan niet meer dan  
€ 7.647 € 131
€ 7.647 € 40.619 1,65% van het drempelinkomen
€ 40.619 € 670 + 5,75% van het bedrag boven € 40.619
Bron : website Belastingdienst

Drempelwaarde met fiscaal partnerschap (2018)

Gezamenlijk drempelinkomen Drempel
meer dan niet meer dan  
€ 15.294 € 262
€ 15.294 € 40.619 1,65% van het drempelinkomen
€ 40.619 € 670 + 5,75% van het bedrag boven € 40.619
Bron : website Belastingdienst

De aftrekbaarheid van medische kosten is de afgelopen jaren verder beperkt. Gezien de complexiteit van de medische kosten in combinatie met de aftrekbaarheid, heeft de Belastingdienst een duidelijk overzicht opgenomen op haar website. Kijk voor de informatie naar de aftrekbare zorgkosten op de website van de Belastingdienst.

Soortgelijke artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies. Ok Lees verder

Privacy & Cookies Policy