Home » Wat als je de belastingaanslag niet kan betalen

Wat als je de belastingaanslag niet kan betalen

Budget Loket
Belastingaanslag

Als je als particulier of ondernemer niet in staat bent om de belastingaanslag te betalen, dan kan er in bepaalde omstandigheden om kwijtschelding worden verzocht bij de Belastingdienst.

Of je in aanmerking kan komen voor kwijtschelding hangt af van je persoonlijke situatie, waaronder de hoogte van het inkomen, omvang van het vermogen en de soort belastingschuld. Zeker de soort belastingschuld is belangrijk, aangezien kwijtschelding niet voor alle belastingschulden mogelijk is.

Belastingsoorten waar kwijtschelding niet mogelijk is

Kwijtschelding niet mogelijk voor:
• Motorijtuigenbelasting
• Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM)
• Belasting Zware Motorrijtuigen (BZM)
• Toeslagen
• Voorlopige aanslag voor het lopende kalenderjaar of het jaar dat nog moet beginnen

Bij een voorlopige aanslag, kan er wel een aanvraag worden ingediend. Deze zal door de Belastingdienst worden beoordeeld. Indien de Belastingdienst beoordeeld dat de belastingbetaler in aanmerking komt voor kwijtschelding, dan zal er eerst uitstel van betaling worden verstrekt. Na ontvangst van de definitieve aanslag, moet opnieuw een verzoek tot kwijtschelding worden aangevraagd.

Vaststellen of kwijtschelding mogelijk is

Om vast te stellen en te berekenen of kwijtschelding mogelijk is, kan op de website van de Belastingdienst een proefberekening worden gemaakt.

Met de berekening wordt betalingscapaciteit vastgesteld. Indien de belastingschuld hoger is dan de betalingscapaciteit dan is het raadzaam om een verzoek van kwijtschelding te doen.

Dit verzoek moet worden ingediend met een standaard formulier van de Belastingdienst.Verzoek betalingsregeling voor particulieren

Vraag hulp

Bij betalingsproblemen, (tijdelijke) financiële problemen of hoge schulden is het belangrijk om direct hulp in te roepen. Financiële problemen geven vaak veel druk, de effecten hiervan kunnen grote gevolgen hebben. Belangrijke kenmerken zijn verminderd functioneren, lichamelijke problemen (zelfs ziekte) maar ook sociale problemen (waaronder eenzaamheid en depressie). Dit kan weer resulteren tot het verlies van werk, waardoor de problemen nog groter worden.


Schakel direct hulp in, er zijn veel instanties die kunnen helpen bij schulden. Hoe eerder er hulp wordt ingeschakeld, des te sneller kan er worden gehandeld.

“Schaam je niet om hulp te vragen er zijn immers veel mensen met financiële problemen. Hulpverleners kennen de problemen als geen ander en zijn juist gespecialiseerd in het denken in oplossingen.”

Geen hulp vragen van buitenaf betekent vrijwel altijd dat de problemen groter worden. Instanties die kunnen helpen zijn:

De gemeente

  • De gemeente is verplicht inwoners met problematische schulden te helpen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente waar je woonachtig bent.

Nibud

  • Kijk op de website van Nibud voor informatie en ook handige tools.

Schuldhulpmaatje

  • SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel.

Juridische hulp

  • Wanneer de gemeente niet wil helpen, dan kan Het Juridisch Loket worden ingeschakeld. Kijk voor meer informatie op de website van Het Juridisch Loket: Het Juridisch Loket.

“Steek niet je kop in het zand, dit geeft namelijk alleen maar meer ellende, kortom zoek hulp”


Soortgelijke artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies. Ok Lees verder

Privacy & Cookies Policy