Home » Vakantie, het moment om bij te verdienen met een vakantiebaan!

Vakantie, het moment om bij te verdienen met een vakantiebaan!

Budget Loket
vakantiebaan

De vakanties zijn in aantocht, dus de tijd van een vakantiebaan is begonnen. Vakantiebanen zijn zowel voor werkgevers als voor de jonge werknemers enorm belangrijk. Voor de jongeren is het de uitgelezen kans om bij te verdienen en werkervaring op te doen. Voor werkgevers kan het de vakantiedrukte op te vangen.

Welke werkzaamheden mogen er worden uitgevoerd?

Er zijn regels voor het soort werkzaamheden die jongeren mogen uitvoeren. Naast het soort werkzaamheden zijn er ook regels voor werktijden. Het is van groot belang dat zowel werkgever als werknemer zich aan deze regels houden.

Werknemers van 13 – 14 jaar

Zij mogen alleen licht werk doen, zoals klusjes bij niet-industrieel werk. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Vakkenvullen in supermarkt
 • Helpen met schoonmaken
 • Auto wassen van bekenden
 • Huis aan huis bezorgen van folders en/of weekbladen

Naast het soort werkzaamheden zijn ook de werktijden belangrijk, waarbij het werken op zondag in de basis niet is toegestaan. De uitzondering hierop is dat het alleen is toegestaan wanneer het voor het werk nodig is. Hiervoor gelden dan wel de volgende voorwaarden :

 • De ouders moeten toestemming geven;
 • Als een kind werkt op zondag, heeft het de zaterdag daarvoor vrij;
 • Het kind is tenminste 5 zondagen vrij in een periode van 16 aaneengesloten weken.
Maximum arbeidstijden per: 13 en 14 jaar
Schooldag 2 uur per dag
niet-schooldag 7 uur per dag
vakantiedag 7 uur per dag
schoolweek 12 uur per week
vakantieweek 35 uur per week
maximum aantal dagen in een schoolweek 5 dagen
minimum aantal vrije zondagen 5 zondagen per 16 weken
maximum aantal vakantieweken per jaar 4 vakantieweken, waarvan maximaal 3 aaneengesloten

Een 13-14 jarige mag tussen 19:00 uur en 07:00 uur geen werkzaamheden verrichten.

Werknemers van 15 jaar

Zij mogen alleen licht werk doen, zoals klusjes bij niet-industrieel werk. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Vakkenvullen in supermarkt;
 • Inpakwerkzaamheden;
 • Huis aan huis bezorgen van folders en/of weekbladen;
 • Het bezorgen van maaltijden (zoals Pizza’s), waarbij deze al voorafgaand aan de levering zijn betaald (een 15 jarige mag geen kashandelingen en/of betalingshandelingen verrichten;
 • Lichte werkzaamheden op een manege, een camping of in een speeltuin doen;
 • Hulpwerkzaamheden in de horeca uitvoeren, zolang er maar geen alcohol wordt geschonken.

Naast het soort werkzaamheden zijn ook de werktijden belangrijk, waarbij het werken op zondag in de basis niet is toegestaan. De uitzondering hierop is dat het alleen is toegestaan wanneer het voor het werk nodig is. Hiervoor gelden dan wel de volgende voorwaarden :

 • De ouders moeten toestemming geven;
 • Als een kind werkt op zondag, heeft het de zaterdag daarvoor vrij;
 • Het kind is tenminste 5 zondagen vrij in een periode van 16 aaneengesloten weken.
Maximum arbeidstijden per: 15 jaar
schooldag 2 uur per dag
niet-schooldag 8 uur per dag
vakantiedag 8 uur per dag
schoolweek 12 uur per week
vakantieweek 40 uur per week
maximum aantal dagen in een schoolweek 5 dagen
minimum aantal vrije zondagen 5 zondagen per 16 weken
maximum aantal vakantieweken per jaar 6 vakantieweken, waarvan maximaal 4 aaneengesloten

Een 15 jarige mag buiten de schoolvakanties tussen 19:00 uur en 07:00 uur geen werkzaamheden verrichten. In de schoolvakanties geldt dat er tussen 21:00 en 07:00 uur geen werkzaamheden mogen worden verricht.

Werknemers van 16-17 jaar

Deze groep mag bijna alle soorten werkzaamheden uitvoeren. Belangrijke uitzondering hierop zijn gevaarlijke werkzaamheden (zoals het werken met gevaarlijke stoffen). Bij risicovolle werkzaamheden dient er altijd professioneel toezicht aanwezig te zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor werkzaamheden aan een lopende band waarbij de werknemer niet zelf zijn werktempo kan bepalen.

Maximum arbeidstijd per Jongeren van 16 en 17 jaar
Dienst 9 uur
Week 45 uur
4 weken 160 uur (gemiddeld 40 uur per week)

Een 16 – 17 jarige mag tussen 23:00 uur en 06:00 uur geen werkzaamheden verrichten.

Lonen en arbeidsovereenkomst

Voor werknemers tussen 15 tot en met 21 geldt dat er minimaal recht is op het minimumjeugdloon. Voor werknemers onder de 15 jaar is er geen wettelijk minimumjeugdloon vastgesteld.

Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een arbeidsovereenkomst. Voor jongeren onder de 16 jaar is de toestemming van ouder of voogd noodzakelijk. Verstandig is om mee te tekenen op de arbeidsovereenkomst.

Voor werknemers, maar ook voor de werkgever is het voordelig om de studenten- en scholierenregeling toe te passen. Kijk voor het formulier op de website van de Belastingdienst.

Met deze regeling kan er worden gezorgd dat er minder of wellicht zelfs geen loonbelasting/premie volksverzekering hoeft te worden betaald. Hierdoor houdt de werknemer een hoger netto salaris over. Indien de werkgever geen gebruik wenst te maken van deze regeling, moet het mogelijk teveel betaalde bedrag aan belasting worden teruggevraagd via de aangifte inkomstenbelasting.

“Bespaar geld en controleer elk jaar of er recht is op teruggave Inkomstenbelasting voor alle scholieren en studenten”

Soortgelijke artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies. Ok Lees verder

Privacy & Cookies Policy