Home » BKR Registratie wanneer heb je er last van !

BKR Registratie wanneer heb je er last van !

Budget Loket
BKR Registratie

Heel veel Nederlanders hebben een BKR Registratie. Sinds 1965 bestaat Bureau Krediet Registratie als stichting met een maatschappelijke doelstelling. Kredietverstrekker moeten elke lening aanmelden bij BKR. Kredietverstrekkers dienen nieuwe leningen aan te melden, maar gebruiken het ook ter toetsing voor een nieuwe kredietaanvraag. Hierbij dient te worden opgemerkt dat ook een Credit Card of een mogelijke roodstand zal worden geregistreerd bij het BKR. Hierbij is het voor de registratie niet van belang of er ook daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt.

“In 2017 stonden er 10.637.000 personen geregistreerd met 19.415.000 kredieten”

Ook een telefoon op afbetaling wordt geregistreerd

Sinds 01 mei 2017 wordt ook de lening voor de aankoop van een telefoon op afbetaling (boven de EUR 250) bij BKR geregistreerd. Het gaat daarbij alleen om de telefoon en niet om de maandelijkse telefoonkosten.

Het feit dat er sprake is van een registratie is in de basis geen enkel probleem. De problemen komen pas naar voren indien er sprake is van een achterstandsmelding of een melding van afboeking. In dergelijke gevallen kan dit vergaande consequenties hebben voor het aangaan van nieuwe verplichtingen, denk hierbij aan bijvoorbeeld het aanvragen van een lening of hypotheek, aanschaf van een nieuwe telefoon of het aanschaffen van een auto middels Privat Lease.

Een achterstandsmelding heeft vaak consequenties

Daarnaast kan een BKR registratie met een achterstand of afboekingsmelding ook sterk nadelige consequenties hebben bij een financieringsaanvraag als zelfstandig ondernemer. Er zijn helaas banken die een aanvraag bij een geregistreerde afboeking bij voorbaat afkeuren (zonder hoor en wederhoor).

Kloppen de registraties

Het is van belang dat je weet wat er bij BKR is geregistreerd. Zeker als het niet klopt kan er tijdig worden geanticipeerd op de mogelijke fout. Hierbij zal er veel tijd, energie en moeite moeten worden genomen om een foutieve en onterechte registratie te schrappen. Hierbij is het essentieel om te weten dat het feit dat er uiteindelijk wel aan de verplichtingen is voldaan (met tussenkomst van een deurwaarder of incassobureau) nog niet betekent dat de registratie ongedaan zal worden gemaakt.

Een registratie zal 5 jaar na betaling worden geschrapt, waarna het niet meer zichtbaar wordt op het verstrekte overzicht door BKR. Dus bij iedere negatieve registratie met een achterstandsmelding of een melding van afboeking zal dit dus 5 jaar effect hebben op de beoordeling door kredietverleners.

Het feitelijke doel van een BKR registratie systeem is dat hiermee de consument kan worden beschermd voor onverantwoordelijk hoge schulden bij kredietverleners. Hierbij wordt helaas ook in de samenleving misbruik van gemaakt, zeker binnen de kwetsbare groep.

Let op Stichting BKR is er niet voor niets

Er worden ook leningen zonder BKR toetsing aangeboden. Iedereen die gebruikt maakt van dergelijke leningen en kredietverstrekkers moet zich zeer bewust zijn van de risico’s. Vooral de hoge rentepercentages en soms ook zeker de onprettige voorwaarden zijn soms een bekend fenomeen bij dergelijke leningen. Daarbij moet ook zeker worden gekeken of wel aan de rente en aflossingsverplichtingen kan worden voldaan. Indien er veel leningen zijn geregistreerd zal dat ook een effect hebben op een mogelijke nieuwe lening. Vanuit de zorgplicht van een kredietverstrekker kunnen bestaande leningen effect hebben en de uiteindelijke beoordeling of een nieuw krediet verantwoord is.

Vraag gratis inzage aan

Sinds eind mei 2018 is het mogelijk om gratis inzage AVG inzage. Deze inzage dient schriftelijk (per post) te worden aangevraagd. Na de aanvraag wordt er binnen 28 dagen een overzicht per post. Dit overzicht bevat:

  • Een overzicht van alle leningen die u op dat moment heeft
  • Informatie over de leningen en of deze elke maand op tijd zijn afgelost
  • Informatie of er de afgelopen vijf jaar betalingsproblemen zijn geregistreerd

Wanneer er sneller inzage is gewenst in de geregistreerde leningen en de bijbehorende status kan er tegen betaling een aanvraag worden ingediend via de website van BKR.

Verzoek verwijderen van een registratie

Wanneer een registratie onjuist is (of soms een buitenproportioneel negatief effect heeft) kan er een verzoek tot correctie worden ingediend bij de geldverstrekker. Wanneer men er niet uitkomt met de geldverstrekker dan kan er een verzoek worden gedaan bij de Geschillencommissie van BKR, lees hierover meer op de website van BKR. Essentieel is dat het juiste stappen worden gevolgd (zie website BKR).

“waarschuwing voor dubieuze dienstverleners die zeggen registraties te kunnen verwijderen”

Er zijn ook bedrijven die zeggen te kunnen helpen bij het verwijderen van een registratie. De kosten die deze bedrijven in rekening brengen zijn zeer hoog. Daarbij volgen zij dezelfde weg in het stappenplan, zonder dat er sprake is van gegarandeerd resultaat.

De kosten voor dergelijke dienstverlening begint bij EUR 199,00 echter dit kan het veelvoudige worden zonder dat er uiteindelijk resultaat wordt geboekt.

algemeen

Soortgelijke artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies. Ok Lees verder

Privacy & Cookies Policy