Home » Help! Een brief van de deurwaarder of incassobureau: de 5 tips

Help! Een brief van de deurwaarder of incassobureau: de 5 tips

Budget Loket
deurwaarder

Een brief van een deurwaarder of een incassobureau begint altijd met een onbetaalde rekening. Ook als u het niet eens bent met de rekening is het essentieel om na ontvangst van iedere brief  actie te ondernemen. Zorg dat je de regie behoudt, want problemen komen wellicht uit het niets, maar verdwijnen nooit vanzelf.

In het onderstaande stappenplan worden de tips beschreven, die gebruikt kunnen worden wanneer er een brief van een incassobureau of deurwaarder wordt ontvangen.

1. Controleer de juistheid van de vordering

Een vordering begint met een onbetaalde factuur. Hierbij is het belangrijk om vast te stellen of de vordering correct is. Let op indien het een onterechte factuur betreft of een onjuiste factuur dan moet er altijd actie worden ondernomen.

Wanneer er reeds contact is geweest met de “schuldeiser” over de onjuistheid van de factuur is het van belang om dit ook kenbaar te maken bij het incassobureau en/of deurwaarder.

2. Controleer de in rekening gebrachte incasso kosten

Sinds 2012 geldt de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK), waarin duidelijk staat beschreven hoeveel er aan incassokosten in rekening gebracht mag worden.

Controleer of de in rekening gebrachte kosten kloppen:

Hoofdsom Incassokosten
Tot de eerste EUR 2.500 15% (minimaal EUR 40,00)
Over de volgende EUR 2.500 10%
Over de volgende EUR 5.000 5%
Over de volgende EUR 190.000 1%
Over alle bedragen boven de EUR 200.000 0,5% (maximaal EUR 6.675,00)

Indien de in rekening gebrachte kosten (negatief) afwijken van de het bovenstaande overzicht is het zeer raadzaam om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De kosten kunnen op meerdere manieren worden benoemd:
Buitengerechtelijke incassokosten| administratiekosten | bureaukosten

Let op deze kosten mogen niet door elkaar worden gebruikt, het bedrag aan kosten mogen dus niet hoger zijn dan de in de tabel benoemde kosten.

3. Klopt het wel betaal de factuur inclusief de kosten direct

Voorkom verhoging van kosten en betaal de factuur inclusief de kosten direct aan het incassobureau/deurwaarder. Betaal ook de kosten, indien deze niet worden voldaan zullen deze in de meeste gevallen alsnog worden opgeëist middels een dagvaarding. Dit zal een zeer kostenverhogend effect hebben.

Cadeauwinkel

4. Kan je niet betalen, tref een betalingsregeling, maar zorg dat je deze nakomt

Vaak kan er een betalingsregeling worden getroffen. Het belangrijkste bij het treffen van een betalingsregeling, is dat deze kan worden nagekomen. Het niet nakomen van een betalingsregeling zorgt ten eerste voor een onbetrouwbaar imago, maar kan ook heftige effecten hebben, waardoor de betalingsregeling wordt opgeheven.

5. Treedt altijd in contact in contact met het incassobureau of deurwaarder

Of de vordering wel of niet klopt, maar reageer altijd schriftelijk op een brief.

“Niet je kop in het zand steken, maar probeer zelf regie te houden, problemen verdwijnen niet vanzelf. Problemen worden bij niets doen, altijd groter”

– Onterechte vordering
Stel het incassobureau of deurwaarder hiervan op de hoogte. Bevestig altijd schriftelijk (per e-mail) hetgeen is besproken in een gesprek of schrijf alles in een reactie in een brief.

– Is de brief verkeerd geadresseerd
Stel het incassobureau of deurwaarder hiervan op de hoogte. Bevestig altijd schriftelijk (per e-mail) hetgeen is besproken in een gesprek of schrijf alles in een reactie in een brief.

– Zijn de incassokosten onjuist
Stel het incassobureau of deurwaarder hiervan op de hoogte. Bevestig altijd schriftelijk (per e-mail) hetgeen is besproken in een gesprek of schrijf alles in een reactie in een brief.
Dien een klacht in bij het ACM (Autoriteit Consument en Markt) – uw brief is het bewijs

– Tref een betalingsregeling
Zorg ervoor dat de betalingsregeling betaald kan worden, laat je niet leiden door mentale druk of door schaamte, maar wees realistisch. Ook bij een verandering van inkomsten of andere tegenslagen, neem direct contact op.

“Zolang je zelf het initiatief neemt zijn er vaak mogelijkheden”

– Bewaar alle correspondentie
Zorg ervoor dat alle ontvangen brieven goed worden bewaard en leg alle gespreksmomenten met de schuldeiser en haar incassobureau vast in een logboek – Datum – Tijdstip – Naam persoon met wie het gesprek is gevoerd – Korte aantekening van hetgeen is besproken.

Bewaar alle schriftelijke communicatie (verzonden brieven / e-mails)

Overige tips :

Indien een incassobureau ook deurwaarder is, dan moet duidelijk zijn dat het om incassokosten gaat, waarbij vaak aanvullend een mededeling in de brief is opgenomen als “voorkom een gerechtelijke procedure” of vergelijkbaars.

Handige Links :

Soortgelijke artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies. Ok Lees verder

Privacy & Cookies Policy